Analýza vlasů

Metoda je určena pro:

 • zdravé zejména v rámci prevence
 • nemocné
 • sportovce

Co je analýza

Analýza prvků ve vlasech poskytuje důležité informace pro naše zdraví a pro prevenci chorob.

Analýza prvků ve vlasech je jedna z možností, jak se seriozně zaměřit na řešení příčin zdravotních problémů, v lepším případě na efektivní prevenci, spolehlivě nám ukazuje, co se děje v našem organismu ve vazbě na minerálové přeměny.

Analýza prvků ve vlasech přináší konkrétní odpovědi na otázky:

 • jak se mám správně stravovat
 • které vitamíny, stopové prvky či jiné suplementy mám brát
 • jak se vypořádat se stresem
 • jak správně relaxovat

Co zjistíme analýzou vlasů

Analýzou zjistíme: typ metabolismu vyšetřované osoby, hladinu prvků a jejich vzájemné poměry.

Analýzou prvků ve vlasech nezískáme znalosti o chorobách, ale znalosti o biochemických tendencí, ze kterých můžeme usuzovat:

 • na možné souvislosti určitého onemocnění s nalezeným nedostatkem některého nebo některých prvků
 • na existenci zvýšeného rizika objevení se některých onemocnění
 • na škodlivý vliv toxických prvků na metabolismus vyšetřované osoby

Tyto biochemické tendence jsou prokazatelné mnohdy řady (i desítky) let před tím, než se nemoc objeví klinicky.

Vzájemné poměry a nepoměry prvků značí tendence ke vzniku např:

 • cukrovky
 • srdečně – cévního onemocnění
 • vysokého krevního tlaku
 • kožních onemocnění (lupénka, albinismus, vypadávání vlasů,..
 • osteoporoze
 • neorologických poruch – stresový faktor, sklony k depresím
 • alergií
 • hormonální poruchy – neplodnost,….aj.

K čemu slouží analýza

Dle laboratorního rozboru a jeho výsledků jsme schopni:

 • upravit stravovací režim a suplementaci „na míru“
 • můžeme pomoci při řešení některých zdravotních potíží
 • úpravou metabolických pochodů urychlit regeneraci organismu, popř. zlepšit sportovní výkon

Výsledkem správně nastavené výživy by mělo být získání metabolické rovnováhy. Tento fyziologický stav chrání organismus před nemocemi, které můžou být zapříčiněny vlivem prostředí nebo genetickými dispozicemi.

Zpětné získání metabolické rovnováhy je základním elementem léčby každé nemoci a její prevencí.

Výhody metody

Neodhaluje pouze okamžitý nebo krátkodobý stav organismu (jako např. vyšetření krve). Veškeré látky se ve vlasech usazují pomalu a dlouhodobě (týdny – měsíce), výsledky analýzy proto odráží stav našeho organismu v dlouhodobém měřítku.

Analýza vlasů a sportovci

U sportovců kromě rychlosti metabolických pochodů, které v buňkách neustále probíhají a jsou prakticky nejdůležitějším ukazatelem, sledujeme i další významné parametry přímo ovlivňující výsledek sportovní výkonnosti.

Patří mezi ně:

 1. dlouhodobě probíhající metabolismus železa – faktor nesmírně důležitý především u vytrvalostních typů sportů
 2. celkové svalové napětí – nervosvalová koordinace je určována poměrem mezi vápníkem a hořčíkem a pokud zjistíme její úroveň, jsme cíleně schopni přizpůsobit stravu a suplementaci tak, aby celý organismus fungoval na optimální úrovni.

Pokud je svalové napětí příliš vysoké, hrozí často vznik nepříjemných zranění.

Sportovcům, kteří jsou pod systematickou a permanentní fyzickou i mentální zátěží, poskytne výsledek analýzy nemalý přínos.
Vyšetření stopových prvků umožní zhodnotit stav organismu a na základě těchto výsledků je možné upravovat stravu a užívání vhodných doplňků stravy tak, aby postupy odpovídali individuálním požadavkům sportovce.

Sportovec má tak mnohem větší šanci z dlouhodobého hlediska podpořit procesy regenerace a následně podávat špičkové výkony.